Wij gebruiken cookies

De cookies die onze website gebruikt staan beschreven in de privacy policy

Je kan je cookie instellingen altijd wijzigen op de cookies page

Algemene voorwaarden

Leden hebben de mogelijkheid om eten en drinken te kopen op het paviljoen zonder dit direct contant te hoeven betalen. Dit wordt dan opgeschreven op je persoonlijke barrekening en maandelijks afgeschreven. Aankruisen als je dit wilt. - Bij betreding van het paviljoen ga je ermee akkoord dat er foto's kunnen worden gemaakt en worden gepubliceerd. - Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen in behandeling worden genomen. - De rechten en plichten van ieder lid staan vermeld in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Deze zijn op te vragen bij de secretaris. - Wijzigingen in persoonsgegevens dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de secretaris. - Het lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch verlengd. Rond september van het jaar X wordt de contributie van het jaar X / X+1 afgeschreven. - Ieder trainend lid is verplicht eenmalig een barforce te draaien in het collegejaar waarin de trainingen worden gevolgd. Wanneer hier niet aan wordt voldaan, dient men een boete van twintig euro te betalen. - Als je geen lid meer wilt zijn bij T.C. Ludica in het jaar X / X+1 dan moet je vóór 1 september van het jaar X een schriftelijke afmelding sturen naar de secretaris, voorzien van naam, datum en handtekening.