Vertrouwenscommissie vertrouwenscommissie@ludica.nl Contacteer Anoniem

De algemene taak van de vertrouwenscontactpersoon omvat het verzorgen van eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag van leden van de vereniging, dan wel personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging, denkende aan bijvoorbeeld oud leden van de vereniging en bezoekers. Tevens is de vertrouwenscontactpersoon er ook om culturele problemen te bespreken of wanneer je tegen iets aanloopt. De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor situaties op de vereniging of gerelateerd aan de vereniging waarvoor u het gevoel hebt dat u niet bij het bestuur terecht kan.

Daarnaast heeft de vertrouwenscontactpersoon de volgende taken:
 • de vertrouwenscontactpersoon fungeert als aanspreekpunt voor leden van T.C. Ludica en personen die in relatie staan tot de vereniging bij sociale problemen binnen en buiten de vereniging;
 • de vertrouwenscontactpersoon begeleidt de aangever in het verdere verloop van de melding;
 • de vertrouwenscontactpersoon bemiddelt, beantwoord vragen, verwijst indien nodig naar hulpinstanties (SACC, sportbonden, NOC-NSF);
 • de vertrouwenscontactpersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt ervoor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd; De vertrouwenscontactpersonen hebben allen een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
 • de vertrouwenscontactpersoon houdt van alle zaken een eenvoudige (anonieme) documentatie bij;
 • de vertrouwenscontactpersoon kan het bestuur van de vereniging in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag, maar brengt alleen met toestemming van de betrokkene inhoudelijk rapport uit bij het bestuur van de gemelde kwestie.

 • Mocht je tegen andere problemen aanlopen is er altijd de mogelijkheid om een vertrouwenscontactpersoon te contacteren. Bij twijfel, neem vooral contact op. Via de Student Affairs Coaching and Counseling kan er ook direct naar een studentenpsycholoog toegestapt worden.

  Voor algemeen contact kunt U contact opnemen met vertrouwenscommissie@ludica.nl. Deze mail zal naar elk lid van de vertrouwenscommissie gestuurd worden. Voor individueel contact kunt U zelf contact opnemen met één van de onderstaande vertrouwenscontactpersonen!

  Confidentiality Committee vertrouwenscommissie@ludica.nl Contact Anonymously

  The general task of the confidential contact counselor includes providing initial care for victims of undesirable behavior by members of the association, or persons who are closely related to the association, for example former members of the association and visitors. The confidential counselor is also there to discuss cultural problems or when you run into something. The confidential contact counselor is also there for situations at the association or related to the association for which you feel that you cannot contact the board.

  In addition, the confidential contact counselor can assist with the following aspects:
 • the confidential contact counselor is accessible to members, former members, donors, parents, volunteers and employees for problems within and outside the association that are related to the association;
 • the confidential contact counselor guides the declarant in the further course of the report;
 • the confidential contact counselor mediates, answers questions, refers to aid agencies (SACC, sports associations, NOC-NSF) if necessary;
 • the confidential contact counselor handles matters in the strictest confidence and ensures that confidentiality is guaranteed; The confidential contact counselors have all signed a confidentiality agreement.
 • the confidential contact counselor keeps simple (anonymous) documentation of all matters;
 • the confidential contact counselor can inform the board of the association that undesirable behavior has been reported, but only submits a substantive report to the board of the reported matter with the consent of the person concerned.

 • If you run into other problems, there is always the option to contact a confidential advisor. If in doubt, please get in touch. A student psychologist can also be approached directly via the Student Affairs Coaching and Counseling.

  For general contact you can contact the Confidentiality Committee via vertrouwenscommissie@ludica.nl. This mail will be sent to all members of the Confidentiality Committee. For individual contact you can contact one of the confidential contact counselors listed below!

  Anne Bremmer

  Masterstudent Technical Medicine

  Ik ben in 2021 lid geworden bij Ludica en ben sindsdien actief geweest bij verschillende commissies (zoals o.a. de LITco en SnaarCie).

  Hoewel mijn tennistalent niet hoog ligt, vind ik het wel heel leuk om regelmatig op de baan te staan. Naast tennissen vind ik het ook heel leuk om muziek te maken, met vrienden te borrelen en slechte TV-programma’s te kijken.

  I joined Ludica in 2021 and have since done several committees (such as the LITco and SnaarCie).

  Although I'm not the best tennisser, I really enjoy being on the court regularly. In addition to playing tennis, I also enjoy making music, having a drink with my friends and watching bad TV-programs.

  Tom Busink

  Biomedical Engineering & Masterstudent Science Education

  Ondertussen loop ik alweer meer dan 6 jaar bij Ludica rond. Ondanks dat ik niet al te vaak op de baan sta, zul je me wel vaak naast de baan vinden en ben ik actief bij enkele commissies van Ludica zoals de AviCie en de FixCie.

  Ik vind het mooi om te werken als docent in het onderwijs, en in mijn vrije tijd ga ik graag het water op met mijn zeilboot. Bij gebrek aan zon vermaak ik me ook erg goed met hardlopen, muziek maken en webdesign.

  I have been a member of Ludica for more than 6 years. Although I am not on the court too often, you will often find me next to the court and I am active in some committees of Ludica such as the AviCie and the FixCie.

  I enjoy working as a teacher in education, and in my spare time I like to go out on the water with my sailboat. In the absence of sun I also enjoy running, making music and creating web designs.

  Lars Epping

  Masterstudent Robotics

  Ik ben al 6 jaar actief bij Ludica en heb verschillende commissies gedaan als de Toco, Teco, Adco, maar ook kleinere commissies als de Ouderdagcommissie.

  Ik speel al sinds mijn jeugd veel tennis en heb het al die tijd gedaan (en doe het nog steeds!) met veel plezier. Naast dat ik graag tennis, vind ik het ook leuk om gitaar te spelen, en actief te zijn voor de vereniging. Verder vermaak ik mij altijd door hoofdsteden uit mijn hoofd te leren, een handstand te oefenen of andere onzinnige (maar eigenlijk best leuke) dingen die in mij opkomen.

  I have been active for 6 years now at Ludica, and participated in different committees such as the ToCo, TeCo, AdCo, but also in smaller committees as the OuderdagCommissie.

  I've been playing a lot of tennis since I was a kid and I've been doing it (and still doing it!) with great pleasure. Besides the love for tennis, I also like to play guitar and to be active in the association. I also sometimes play a game or have a beer in the evening and I always enjoy walking or listening to music.

  Anne Thoonen

  Masterstudent Biomedical Engineering

  Ik ben in 2020 lid geworden bij Ludica en ben sinds 2022 oud lid.

  In mijn vrije tijd ben ik graag met sport bezig. Zo hockey ik bij DHC Drienerlo, tennis ik en ga ik vaak zwemmen. Verder vind ik het leuk om actief te zijn binnen commissies; zo schrijf ik bijvoorbeeld stukjes voor de hockeyversie van 't Snaartje.

  I became a member of Ludica in 2020 and since 2022 I am not a member anymore.

  In my spare time I like to play sports. I play hockey at DHC Drienerlo, I play tennis and I like to go for a swim. I also like to be active in all kinds of committees, for example writing stories for the hockey version of 't Snaartje.

  Lisanne Hilhorst

  Educational Science and Technology

  In 2009 ben ik lid geworden van Ludica. Jep, een echte oude lul. Sindsdien heb ik, eerst als student en later ook als UT medewerker, diverse commissies (o.a. ToCo, SnaarCie, AdCo en Lustrumcommissie) en ook een bestuursjaar gedaan (Deucebox, 2013).

  Ik sta regelmatig op de tennisbaan, maar hou ook van hardlopen en doe wat krachttraining in de sportschool. Verder kook ik graag met een wijntje of biertje in mijn hand: de fitlife/fatlife ratio moet natuurlijk wel in balans blijven.

  I became a member of Ludica in 2009 (yes, I am old) and have participated in many committees since, like the ToCo, SnaarCie, AdCo and Lustrumcommittee. I was also a board member of ‘Deucebox’ in 2013.

  You can find me on the courts on a regular basis, but I like running and going to the gym as well. To balance my fitlife/fatlife ratio, I also enjoy cooking for my friends and family. Preferably with a good glass of wine in my hand.

  Quinn de Jongh

  Bachelor HBO-Rechten

  Ik ben in 2023 lid geworden bij Ludica en ben direct actief geworden bij verschillende commissies zoals de MediaCie en de SjaarCie.

  In mijn tennistalent zal ik niet uitblinken, maar ik vind het wel erg leuk om te doen en dat is natuurlijk het belangrijkst. Verder ga ik regelmatig hardlopen, lees ik graag en vind ik het leuk om te borrelen met vrienden.

  I became a member of Ludica in 2023 and immediately became an active member at multiple committees such as the MediaCie and the SjaarCie.

  My tennis talent may not be the best, but I do really enjoy it and that is the most important part. In addition to that I enjoy running, I love to read and I enjoy having drinks with friends.

  Directly send us a message

  Feel free to contact us for any problems or issues regarding the safety and social aspects of T.C. Ludica.

  By default this message will be send anonymously. In case you want the opportunity that we can contact you based on your message, please select to add your name and email to the message.

  Only the confidants will receive this message. This message will be handled with care and privacy according to the Huishoudelijk Regelement.